זמן חיפה – 263 – ספטמבר 2021

* איש הברזל (14:25) דני שחם / אפי שנפר * נופשון בגליל (08:59) נפתלי הלל