זמן חיפה – 265 – נובמבר 2021

סיפור כפר חסידים (שלומי לוי / אלה אגרט) וידין, עירה של אמי (נפתלי הלל)