האם חלמנו שלום?

מובלעת צופר הייתה ואיננה עוד! ההיסטוריה הקצרה של שלום בערבה! סרטה של תמר ליפשיץ, תושבת מושב צופר.