הניגון של בן ציון ישראלי

ביקורה של רחל גולן , נכדתו של בן ציון ישראלי, במטעי התמרים של הערבה בזמן הגדיד, היה תמריץ לסקר את פועלו של משיב התמר לארץ.