רחביה חיוכה של ירושלים- הסברי היוצרים

עליזה אשד ואלי אביר יוצרי הטלוויזיה הקהילתית של ארגון יוצאי אירופה "היקים" חוזרים ומפיקים את תולדות שכונת רחביה מעבירים את "ריח וטוב המקום" משנת 1922 […]