מפגש אקטואליה 88 רוברט סילברמן

דיפלומטיה ויחסי החוץ של ישראל עם מדינות ערב וסין מנקודת מבט אמריקנית