מפגש אקטואליה 93 שבויים

ראובן מילון ויצחק קופ לחמו ב 1948 ונפלו בשבי הירדני