לראות דרך הצלילים

רואי עיוור מלידה שאינו מוותר על כל שנפשו חושקת עם כל מגבלותיו. אדם נעים חייכן וכך מקבל את חייו.