מבשלים תוכנית עם סיון כהן – פרק ב' עזרה קדם

"מבשלים תכנית"הפקה משותפת של שק"ל תכנית "יוצא מהכלל" ו הפועלת במסגרת תכנית שיאים ערוצים לקהילה ומרכז תקשורת ויצו כגן ובסיוע קרן שלם חברי האולפן אנשים […]