Post Tagged with: "עבודה עברית"

  • ביקור "ישראל ביתנו" בערבה

    ביקור "ישראל ביתנו" בערבה

    28.4.13 – ביקור סיעת "ישראל ביתנו" בערבה. צילום – דובי לחוביצר, יהודית הדס, פני בן דוד, עריכה – פני בן דוד, העלאה לרשת – יוסף […]

  • "עבודה עברית"

    "עבודה עברית"

    סרט של עופרי גלילי ממושב עידן על הפרויקט החדש המתקיים במושב " עבודה עברית". הסרט הופק בשיתוף עם האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית. צילום ועריכה- עופרי […]