יום בחייה של חברת הכנסת נורית קורן

יום בחייה של חברת הכנסת נורית קורן