החזרה לארמיות

החזרה לארמיות – כתבה של רותי מיוחס על העדה המארונית בישראל מגזין רמות חיפה – דצמבר 2021