הטרקטוריסטית

הכתבה מציגה אשה שהקדישה את כל מרצה לעבוד על טרקטור . עבודה גברית נטו אבל לפנינו אשה שאינה גדולת ממדים שעסקה בעבודה פיזית עם אהבה […]