המלאכית גבי

גבריאלה דואגת למבוגרים ויצרה מרכז קהילתי בביתה