Post Tagged with: "מרכז קהילה ערבה"

  • מחנה מוסיקה קיץ 2020

    מחנה מוסיקה קיץ 2020

    מבט בין הסגרים: וירוס הנגינה חזק מוירוס הקורונה מחנה קיץ נוער מוזיקלי בערבה

  • "אור כזה"

    "אור כזה"

    תקציר ממופע "אור כזה" של בית הספר למחול של מרכז קהילה ערבה. צילום – חגי דהן, עריכה – פני בן דוד