מדברים תכלס

בני נוער מדברים על הפרעה נפשית של עצמם