השראה לאושר 23 מיכאל מגן -מנהל המעבדה לשימור נייר במוזיאון ישראל

מכאל מגן- מנהל המעבדה לשימור נייר במוזיאון ישראל מגע עם הטקסט של כתר ארם צובא