מיכל פלג על האידיש קולטור בונד

אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית וצוות לגלות תרבות אגף לתרבות ראשון לציון מודים למיכל פלג מתנדבת פעילה בטלוויזיה הקהילתית בנוה מונסון שסיפרה את הסיפור הלא מוכר […]