מחאת הדגלים השחורים על כביש 90

מדי שבוע, לפני רדת השמש, בצאת השבת, בחום הקיץ הכבד מונפים הדגלים השחורים בצמתי הערבה.