" כמבקש דגים במדבר"

"המבקש מן הכילי בקשה – כמבקש דגים במדבר" רבי שלמה אבן גבירול שכתב פתגם זה מעולם לא יכול היה לדמיין את הקורה במו"פ דגים בערבה. […]