Post Tagged with: "מדברחוב"

  • "מדברחוב 2012"

    "מדברחוב 2012"

    המדברחוב נהפך למסורת בו נפתחת שנת הפעילות של מתנ"ס ערבה ונחשפים חוגי המתנ"ס שיתקיימו השנה. בין היתר מתקיים שוק איכרים ומתקיימות הופעות והפעלות לילדים. צילום […]

  • מדברחוב

    מדברחוב

    הערכות לקראת השנה החדשה במתנ"ס ערבה. צילום ועריכה פני בן דוד