הפינה המשפטית

הפינה המשפטית עם עו"ד אבי קיסוס בנושא ייפוי כוח מתמשך.