השראה לאושר 17 חמוטל

חמוטל בר יוסף , משוררת סופרת ומתרגמת ספרות ישראלית