הנוף שבים

כתבה מוסיקלית עם השיר " הנוף שבים" בביצוע בני ברמן.