Post Tagged with: "גשם"

  • גנרל חורף

    גנרל חורף

    גשם שלג והצפות נחלים לאחר שנים . הכינרת מלאה.

  • חיסכון במים

    חיסכון במים

    בקריות נמצאת משפחת וידן שהניפו את דגל החיסכון במים .הכתבה עוסקת בשיטות השונות של המשפחה בחיסכון במים ומאפשרת לבני המשפחה לתאר בראיונות את האידאל שלהם […]