גטו שנחאי

סיפורם של אלו שחיו בתקופת המלחמה בשנחאי וחוו את מאורעות המלחמה תחת השלטון היפאני בכתבה מרואיינות כמה נשים שהיו אז צעירות ודרך סיפורן אנו מקבלים […]