קן לציפור

מעקב אחר זוג יונקי הדבש מבנית הכן ועד שהגוזלים פרחו מהכן