זמן חיפה 252 – ספטמבר 2020

גבעת השבשבת (07:07) צפורה מימון שביל הסנהדרין (08:02) דני שחם שירת האביב בנאות קדומים (06:37) נפתלי הלל