חלון לירושלים 18 מישל אלמודא האמן ואורלי

פסל הנמלה בקניון ממילא בירושלים, שיחה עם הפסל ועבודתו