אורי רוזנווקס -עונה על שאלות הצופות והצופים

אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית מודה לבמאי הקולנוע אורי רוזנווקס : אורי רוזנווקס יוצר סרטי תעודה בין עבודותיו: מלכויות של מטה 2019 , זכות הצעקה – […]