מפגש אקטואליה 98 – 47 שנים למלחמת יום הכיפורים -מפגש עם משפחת גילת שבנה נהרג בחזית הדרום

מפגש אקטואליה 98 – 47 שנים למלחמת יום הכיפורים -מפגש עם משפחת גילת שבנה נהרג בחזית הדרום