העץ של אלי

סיפור על הקשר של ליאו בין תפיסת אייכמן בארגנטינה לבין הצבת אבן זיכרון לאלי כהן ברכמת הגולן.
כתבתו של אריה שניר, הטלויזיה הקהילתית כפר סבא