זמן חיפה 262 – אוגוסט 2021

* נס גדול בעזרת השם (07:12) – דודו הברון
* החי בר בכרמל (06:48) – ברוך ליבמן
* החיים שלי – גימלאי אקסצנטרי, בסיפור ובתמונה (07:52) – נפתלי הלל
* הבזקי זכרונות מזרימת הנחלים בירדן (03:51) – חיים רז