זמן חיפה 262 – יולי 2021

המצפור ע"ש שאול זייד (ברוך ליבמן)
רשות שמורות הטבע והגנים ! עצרו הפרדה מגדרית (צפורה מימון)
הבזקי זכרון מטיול בנפאל 2000 ( חיים רז)
סיפור קטן על תחזוקת הגינה (נפתלי הלל)