נחל שופט

נחל שופט
צילום: פסיה מימון, אריה מימון

Tags: ,