יורדים

סיפור משפחתי על שלושה דורות: הנכד החי בניוזילנד נשלח על ידי הוריו לחיות בארץ אצל הסבים.
סרטה של נעמי ליבנה