אהבה מדג א'

סיפורה של פנינה מדריכת ריקודי עם לשעבר.
יוצרות: נעמי ליבנה ויעל טלטש