אדון לעצמי

ערוץ החיים הטובים של פנסיונרים.
יוצרות: נעמי ליבנה וטובי רום