טכס מגן ראש העיר

הטלוויזיה הקהילתית בבאר שבע מקבלת את הערכת העיר על הפעילות ההתנדבותית שהתחילה 1996. מגן ראש העיר באר שבע