נאות חובב פסטיבל היין

פסטיבל היין בנאות חובב הירוקה ערב פתיחת המבוא לנאות חובב .
אתר המזוהם ביותר במדינה שהפך לאתר ירוק ופורח גם שמו הוחלף מ – "רמת חובב" ל – "נאות חובב."
כתבת הטלוויזיה הקהילתית באר שבע.