אתייהפלייס פארק המדע

אתייהפלייס – כיתת לימוד והדרכה לצילום לנוער בפארק קרסו למדע הכיתה נתרמה ע"י אתייה בכר , כתבת הטלוויזיה הקהילתית באר שבע