מוזאון אנז"ק כתבת הטלוויזיה הקהילתית באר שבע

100 שנה לכיבוש העיר באר שבע ע"י חילי אנז"ק ,
פתיחת מוזיאון אנז"ק סמוך לבית הקברות הבריטי להנצחת חיילים האוסטרלים והנויזלנדים שנפלו בכיבוש העיר באר שבע כתבת הטלוויזיה הקהילתית באר שבע