ליצנים רפואיים כתבת הטלוויזיה הקהילתית באר שבע

פעילות ליצנים רפואיים בבית החולים סורקה בבאר שבע במחלקת ילדים אונקולוגית כתבת הטלוויזיה הקהילתית באר שבע.