מכללת קיי תרשיש כתבת הטלוויזיה הקהילתית באר שבע

מכללת קיי תרשיש יום פעילות חוגים במכללת קיי למבוגרים כתבת הטלוויזיה הקהילתית באר שבע