אחים שכולים מספרים כתבת הטלוויזיה הקהילתית באר שבע.

אח שכול מספר על אחיו שנהרג במלחמה. אח שמספר על נדב אחיו כתבת הטלוויזיה הקהילתית באר שבע.