מנחם בספור אישי לקבוצת רמות חיפה

סיפור אישי של מנחם מרקוביץ מתחיל לפני שנים רבות כילד ברומניה ומסתיים כאן בארץ בתחושת נקמה מתוקה. ערכה פנינה צימרמן.