חטא היוהרה – חמוטל ומכשיר לא בידינו.

במלחמת יום כיפור, בעקבות פלישת המצרים, ניסה צה"ל לכבוש חזרה בסיני, שתי דיונות, חמוטל ומכשיר. אך ללא הצלחה. אחד הלוחמים, עודד מגידו הוציא ספר שזכה השנה בפרס לספרות צבאית ובו הסיפור וחשבון הנפש. מותי צימרמן מביא את הסיפור והתובנות.