איציק הסיני – שי שיאוצ'י בשיחה על עצמו ועל הרדיו הבינלאומי של סין

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
בשיתוף לגלות תרבות באגף לתרבות ראשל"צ
ומרכז תוכן לגמלאים
מארחים את איציק הסיני (שי שיאוצ'י- בשמו הסיני),
שיספר לנו על עבודתו ברדיו הבינלאומי של סין, על אהבתו לשפה העברית
תודה לאליהוא בן און עיתונאי ושדרן רדיו המכיר את איציק הסיני והתארח אצלו ברדיו בסין

תודה לגבריאל ואגון יועץ הקולנוע באגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
ומארח הזום

מוסיקה חופשית

עורך : יוחאי רוטנברג
יו"ר אגודה ישראלית לתקשורת קהליתית