כפיר מרקוביץ -שוק ההון בארץ ובעולם ונדלן

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
בשיתוף לגלות תרבות וחוג התנ"ך באגף לתרבות ראשל"צ
ומרכז תוכן לגמלאים

מארחים את כפיר מרקוביץ מומחה לשוק ההון שמרצה על שוק ההון בארץ ובעולם
ועל השקעות בנדל"ן בישראל.
תודה ליזהר סייבי מרכז חוג התנ"ך מאגף לתרבות בחברה העירונית ראשלצ
על הדלקת נר שישי של חנוכה ודברי ברכה ופרשנות

תודה לגבריאל ואגון יועץ הקולנוע באגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
ומארח הזום

מוסיקה חופשית

עורך : יוחאי רוטנברג
יו"ר אגודה ישראלית לתקשורת קהליתית