רם גמליאל "מי ימלל גבורות ישראל" – אימוץ המקבים בנרטיב הציוני

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
בשיתוף לגלות תרבות אגף לתרבות ראשל"צ ומרכז תוכן לגמלאים
מארחים את עו"ד רם גמליאל
עו"ד מומחה לאסטרטגיה משפטית וניהול סיכונים משפטיים. היסטוריון חובב ואספן של מפות, ספרים ומסמכים של ארץ ישראל וראשית הציונות. עורך ומקים אתר EretzIsrael.co.il
שישוחח על הקשר בין המקבים לנרטיב הציוני .
מארח הזום גבריאל ואגון יועץ הקולנוע של האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
מוסיקה חופשית :

עורך: יוחאי רוטנברג
יו"ר אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית.